ລາຍການດາວໂຫຼດ:
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ຈຳນວນຄັ້ງດາວໂຫຼດ ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 6830 ດາວໂຫຼດ
2 Phetsarathwebfonts.zip 1158 ດາວໂຫຼດ
3 Lao TTS Setup.rar 336 ດາວໂຫຼດ
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 62 ດາວໂຫຼດ
5 smartlink.ipa 53 ດາວໂຫຼດ
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 161 ດາວໂຫຼດ
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 176 ດາວໂຫຼດ
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 187 ດາວໂຫຼດ
9 LaoKeyboard.apk 105 ດາວໂຫຼດ
10 LaoKey.msi 86 ດາວໂຫຼດ
11 Lao Conversion 2.0.rar 141 ດາວໂຫຼດ
12 Lao Dictionary 2.0.rar 118 ດາວໂຫຼດ
13 Lao Keyboard 1.2.rar 87 ດາວໂຫຼດ
14 Standardization.rar 59 ດາວໂຫຼດ
15 Lao OCR v2.0.rar 86 ດາວໂຫຼດ
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 78 ດາວໂຫຼດ
17 SeaMonkey.rar 29 ດາວໂຫຼດ
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 133 ດາວໂຫຼດ