ລາຍການດາວໂຫຼດ:
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ຈຳນວນຄັ້ງດາວໂຫຼດ ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 2486 ດາວໂຫຼດ
2 Phetsarathwebfonts.zip 419 ດາວໂຫຼດ
3 Lao TTS Setup.rar 90 ດາວໂຫຼດ
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 18 ດາວໂຫຼດ
5 smartlink.ipa 16 ດາວໂຫຼດ
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 57 ດາວໂຫຼດ
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 71 ດາວໂຫຼດ
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 71 ດາວໂຫຼດ
9 LaoKeyboard.apk 39 ດາວໂຫຼດ
10 LaoKey.msi 32 ດາວໂຫຼດ
11 Lao Conversion 2.0.rar 47 ດາວໂຫຼດ
12 Lao Dictionary 2.0.rar 42 ດາວໂຫຼດ
13 Lao Keyboard 1.2.rar 29 ດາວໂຫຼດ
14 Standardization.rar 25 ດາວໂຫຼດ
15 Lao OCR v2.0.rar 28 ດາວໂຫຼດ
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 25 ດາວໂຫຼດ
17 SeaMonkey.rar 8 ດາວໂຫຼດ
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 53 ດາວໂຫຼດ