ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ດາວໂຫຼດທັງໝົດ
ດາວໂຫຼດປີ
ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 232,970 800
2 Phetsarathwebfonts.zip 28,819 169
3 Lao TTS Setup.rar 598 56
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 107 11
5 smartlink.ipa 100 11
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 14,524 35
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 276 19
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 321 30
9 LaoKeyboard.apk 218 17
10 LaoKey.msi 168 11
11 Lao Conversion 2.0.rar 206 16
12 Lao Dictionary 2.0.rar 204 12
13 Lao Keyboard 1.2.rar 187 15
14 Standardization.rar 90 8
15 Lao OCR v2.0.rar 139 12
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 156 11
17 SeaMonkey.rar 51 3
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 213 17