ລາຍການດາວໂຫຼດ:
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ຈຳນວນຄັ້ງດາວໂຫຼດ ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 8649 ດາວໂຫຼດ
2 Phetsarathwebfonts.zip 1550 ດາວໂຫຼດ
3 Lao TTS Setup.rar 497 ດາວໂຫຼດ
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 95 ດາວໂຫຼດ
5 smartlink.ipa 87 ດາວໂຫຼດ
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 230 ດາວໂຫຼດ
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 241 ດາວໂຫຼດ
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 270 ດາວໂຫຼດ
9 LaoKeyboard.apk 180 ດາວໂຫຼດ
10 LaoKey.msi 133 ດາວໂຫຼດ
11 Lao Conversion 2.0.rar 190 ດາວໂຫຼດ
12 Lao Dictionary 2.0.rar 172 ດາວໂຫຼດ
13 Lao Keyboard 1.2.rar 149 ດາວໂຫຼດ
14 Standardization.rar 82 ດາວໂຫຼດ
15 Lao OCR v2.0.rar 126 ດາວໂຫຼດ
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 130 ດາວໂຫຼດ
17 SeaMonkey.rar 48 ດາວໂຫຼດ
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 184 ດາວໂຫຼດ