ລາຍການດາວໂຫຼດ:
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ຈຳນວນຄັ້ງດາວໂຫຼດ ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 5205 ດາວໂຫຼດ
2 Phetsarathwebfonts.zip 828 ດາວໂຫຼດ
3 Lao TTS Setup.rar 211 ດາວໂຫຼດ
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 37 ດາວໂຫຼດ
5 smartlink.ipa 31 ດາວໂຫຼດ
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 104 ດາວໂຫຼດ
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 123 ດາວໂຫຼດ
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 126 ດາວໂຫຼດ
9 LaoKeyboard.apk 72 ດາວໂຫຼດ
10 LaoKey.msi 66 ດາວໂຫຼດ
11 Lao Conversion 2.0.rar 105 ດາວໂຫຼດ
12 Lao Dictionary 2.0.rar 88 ດາວໂຫຼດ
13 Lao Keyboard 1.2.rar 64 ດາວໂຫຼດ
14 Standardization.rar 46 ດາວໂຫຼດ
15 Lao OCR v2.0.rar 61 ດາວໂຫຼດ
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 57 ດາວໂຫຼດ
17 SeaMonkey.rar 18 ດາວໂຫຼດ
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 96 ດາວໂຫຼດ