ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ດາວໂຫຼດທັງໝົດ
ດາວໂຫຼດປີ
ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 232,387 324
2 Phetsarathwebfonts.zip 28,694 75
3 Lao TTS Setup.rar 547 26
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 100 4
5 smartlink.ipa 93 4
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 14,489 14
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 254 7
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 285 7
9 LaoKeyboard.apk 193 3
10 LaoKey.msi 140 1
11 Lao Conversion 2.0.rar 198 8
12 Lao Dictionary 2.0.rar 184 3
13 Lao Keyboard 1.2.rar 162 4
14 Standardization.rar 84 2
15 Lao OCR v2.0.rar 132 5
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 142 5
17 SeaMonkey.rar 49 1
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 195 5