ລາຍການດາວໂຫຼດ:
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ຈຳນວນຄັ້ງດາວໂຫຼດ ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 7779 ດາວໂຫຼດ
2 Phetsarathwebfonts.zip 1338 ດາວໂຫຼດ
3 Lao TTS Setup.rar 415 ດາວໂຫຼດ
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 79 ດາວໂຫຼດ
5 smartlink.ipa 71 ດາວໂຫຼດ
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 195 ດາວໂຫຼດ
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 211 ດາວໂຫຼດ
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 233 ດາວໂຫຼດ
9 LaoKeyboard.apk 142 ດາວໂຫຼດ
10 LaoKey.msi 112 ດາວໂຫຼດ
11 Lao Conversion 2.0.rar 168 ດາວໂຫຼດ
12 Lao Dictionary 2.0.rar 143 ດາວໂຫຼດ
13 Lao Keyboard 1.2.rar 118 ດາວໂຫຼດ
14 Standardization.rar 69 ດາວໂຫຼດ
15 Lao OCR v2.0.rar 104 ດາວໂຫຼດ
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 101 ດາວໂຫຼດ
17 SeaMonkey.rar 37 ດາວໂຫຼດ
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 160 ດາວໂຫຼດ