ລາຍການດາວໂຫຼດ:
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ຈຳນວນຄັ້ງດາວໂຫຼດ ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 5877 ດາວໂຫຼດ
2 Phetsarathwebfonts.zip 959 ດາວໂຫຼດ
3 Lao TTS Setup.rar 264 ດາວໂຫຼດ
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 44 ດາວໂຫຼດ
5 smartlink.ipa 36 ດາວໂຫຼດ
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 122 ດາວໂຫຼດ
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 142 ດາວໂຫຼດ
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 148 ດາວໂຫຼດ
9 LaoKeyboard.apk 81 ດາວໂຫຼດ
10 LaoKey.msi 73 ດາວໂຫຼດ
11 Lao Conversion 2.0.rar 114 ດາວໂຫຼດ
12 Lao Dictionary 2.0.rar 93 ດາວໂຫຼດ
13 Lao Keyboard 1.2.rar 68 ດາວໂຫຼດ
14 Standardization.rar 51 ດາວໂຫຼດ
15 Lao OCR v2.0.rar 70 ດາວໂຫຼດ
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 62 ດາວໂຫຼດ
17 SeaMonkey.rar 20 ດາວໂຫຼດ
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 105 ດາວໂຫຼດ