ລາຍການດາວໂຫຼດ:
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ຈຳນວນຄັ້ງດາວໂຫຼດ ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 4655 ດາວໂຫຼດ
2 Phetsarathwebfonts.zip 734 ດາວໂຫຼດ
3 Lao TTS Setup.rar 179 ດາວໂຫຼດ
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 30 ດາວໂຫຼດ
5 smartlink.ipa 27 ດາວໂຫຼດ
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 91 ດາວໂຫຼດ
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 103 ດາວໂຫຼດ
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 109 ດາວໂຫຼດ
9 LaoKeyboard.apk 63 ດາວໂຫຼດ
10 LaoKey.msi 54 ດາວໂຫຼດ
11 Lao Conversion 2.0.rar 89 ດາວໂຫຼດ
12 Lao Dictionary 2.0.rar 80 ດາວໂຫຼດ
13 Lao Keyboard 1.2.rar 54 ດາວໂຫຼດ
14 Standardization.rar 38 ດາວໂຫຼດ
15 Lao OCR v2.0.rar 53 ດາວໂຫຼດ
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 48 ດາວໂຫຼດ
17 SeaMonkey.rar 14 ດາວໂຫຼດ
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 83 ດາວໂຫຼດ