ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ດາວໂຫຼດທັງໝົດ
ດາວໂຫຼດປີ
ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 236,808 4,162
2 Phetsarathwebfonts.zip 29,384 599
3 Lao TTS Setup.rar 800 182
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 135 39
5 smartlink.ipa 119 30
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 14,698 144
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 371 70
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 468 129
9 LaoKeyboard.apk 326 62
10 LaoKey.msi 254 43
11 Lao Conversion 2.0.rar 277 87
12 Lao Dictionary 2.0.rar 305 62
13 Lao Keyboard 1.2.rar 258 41
14 Standardization.rar 111 29
15 Lao OCR v2.0.rar 168 41
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 232 32
17 SeaMonkey.rar 65 17
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 280 44